Stichting Met Zorg en Aandacht

met zorg en aandacht

Ondersteuning en begeleiding – professioneel en persoonlijk

Stichting Met Zorg en Aandacht begeleidt senioren op het gebied van welzijn. Het gaat om mentaal welbevinden, eigen regie voeren, zingeving, kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren. Wij doen wat de cliënt wenst.

Dat doen we met advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap. Op een professionele, persoonlijke en integere manier. En met zorg en aandacht.

“Fijn dat jullie me belangrijk vinden, het doet mij goed”

U bent onze opdrachtgever of iemand uit uw directe netwerk. Indien u dat wenst, kunt u (afhankelijk van uw omstandigheden) een persoonsgebonden budget aanvragen voor individuele begeleiding. Voor andere werkzaamheden betaalt u een uurtarief.

We bieden rust, vertrouwen, eigenwaarde, ontspanning, balans, betekenisvolle relaties en plezier.

Zo halen we samen méér uit het leven én ontzorgen we de mantelzorgers, zorgprofessionals, kinderen en andere betrokkenen.

Graag geven we een introductie van onze visie , activiteiten en cliënten.

Stichting ‘Met Zorg en Aandacht’ maakt duidelijk: ‘U mag er zijn!’ Juist als u zorg en aandacht nodig heeft.