Stichting Met Zorg en Aandacht

met zorg en aandacht “Iedereen mag er zijn”

De aanjager van Stichting Met Zorg en Aandacht is Anne-Marie Jogems. Een indruk van hoe haar ontmoetingen met bijzondere ouderen en ontwikkelingen in de zorg leidden tot de oprichting van onze stichting.
“Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen. Zij bezitten een schat aan levenservaring. Daar kunnen we allemaal van leren. Toch komt het vaak voor dat ouderen eenzaam zijn of het tempo van alledag niet meer bij kunnen benen. Ze voelen zich soms een ‘meubelstuk’. “De glans is eraf” zoals één van mijn cliënten zei. Het is mijn missie om deze mensen weer te laten voelen dat ze er mogen zijn.

Rode draad

Zorg voor anderen en levenservaring van ouderen lopen als een rode draad door mijn leven. Onze buurvrouw nodigde vroeger alle kinderen uit de buurt uit. We kregen om beurten pianoles, leerden origami en zongen uit het liedboek ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Ze wilde ons iets meegeven van haar levenservaring. Ook mijn oma was een voorbeeld. Ze leerde me dat iedereen reageert vanuit zijn verleden en dat je mensen in hun waarde moet laten. Tijdens mijn studie woonde ik in hartje Amsterdam bij een bijzondere hospita. We hadden prachtige gesprekken over hoe je in het leven staat. “Ik wou dat je mijn dochter was” zei ze dan. Ook tijdens een stage in Bremen woonde ik bij een ouder echtpaar. Daar leerde ik sokken breien en heerlijke advocaat maken. Dierbare herinneringen. Ik bewonder de rust en vrede die de ouderen in mijn leven bewaarden. Ze leerden mij te vertrouwen op wat er is. Vertrouwen dat het goed komt. Terwijl dat voor henzelf steeds moeilijker werd.

Verbintenis

“Ik zag teveel ouderen ‘aan de zijlijn’ staan. Terwijl er nog zoveel uit het leven te halen valt. De verbintenis tussen generaties bijvoorbeeld: ouderen kunnen jongeren veel levenslessen en –wijsheden vertellen.”

In mijn werkzame leven koos ik oorspronkelijk voor een praktische kant: Facility- en Parkeermanagement. Ik had leuke banen, maar miste de mogelijkheid om me directer en actiever in te zetten voor anderen en de maatschappij. Want ik zag teveel ouderen ‘aan de zijlijn’ staan. Vaak vanuit onmacht. Soms gedwongen door hun leeftijd of lichamelijke ongemakken. Maar ook omdat ze eenzaam zijn. Dat is ontzettend jammer, want er valt nog zoveel uit het leven te halen. De verbintenis tussen generaties bijvoorbeeld: ouderen kunnen jongeren veel levenslessen en –wijsheden vertellen.

Professionele en persoonlijke aandacht

“Het geeft me veel voldoening om een ontbrekend stuk extra zorg en aandacht in te vullen.”

Ontwikkelingen in de ouderenzorg en welzijnssector leiden tot veel onrust, onwetendheid en onvrede bij alle betrokken partijen. Stichting Met zorg en aandacht wil deze onrust wegnemen. We investeren in welzijn. Met advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap. En door er gewoonweg ‘te zijn’, en mantelzorgers, zorgprofessionals en kinderen te ontlasten. Want thuiszorg- of verpleeghuismedewerkers krijgen weinig tijd voor extra aandacht of handelingen. Mantelzorgers hebben heel begrijpelijk ook momenten van ontspanning nodig. Terwijl de oudere of degene met een beperking zelf juist veel behoefte heeft aan aandacht, begeleiding en ondersteuning. Ook als het niet om medische verzorging gaat. Daarom riep ik deze stichting in het leven. Het geeft me veel voldoening om dat ontbrekende stuk zorg in te vullen. Met extra zorg en aandacht. Professioneel én persoonlijk. Voor Stichting Met zorg en aandacht geldt: iedereen mag er zijn. Zoals hij of zij is.”

Anne-Marie is getrouwd en heeft twee kinderen.